Goede samenwerking burgers en politie in Nederland tegen terrorisme

Afgelopen week is Nederland opgeschrikt door de arrestatie van een terreurverdachte in Rotterdam. De terreurverdachte, Anis B., was gevlucht uit Frankrijk en was van mening dat hij veilig was voor de politie en veiligheidsdiensten. Maar de terreurverdachte werd in de gaten gehouden door de veiligheidsinstanties en kon relatief snel worden aangehouden. De arrestatie van de terrorist in Rotterdam heeft voor opschudding gezorgd in de Rotterdamse wijk. Bewoners zijn geschrokken van het feit dat een terrorist zich schuil hield in de Rotterdamse wijk. De Nederlandse veiligheidsdiensten hebben met de arrestatie van de terrorist kordaat opgetreden en goed werk geleverd.

Baard eraf is een probleem - Rob de Wijk

Terrorisme-expert Rob de Wijk

Terrorisme-expert Rob de Wijk is onder de indruk van de kennis en de aanpak van de wijkagenten in Nederland bij de aanpak van terrorisme in Nederland. Rob van Wijk heeft in Frankrijk andere ervaringen opgedaan waarbij de agenten in de voorsteden en ‘banlieus’ slecht geïnformeerd waren over wat er precies speelt in de wijken. In Nederland hebben de wijkagenten en instanties meer informatie over wat er gebeurd in de wijken. Een belangrijk signaal is dat de buurtbewoners ook met deze instanties communiceren. Communicatie zorgt ervoor dat er geen afgesloten gemeenschappen worden gecreëerd zoals in de Brusselse en Parijse wijken. Samenwerking tussen burgers en veiligheidsdiensten kan ertoe leiden dat terrorisme wordt voorkomen en leven worden gered. De samenleving is daarbij de belangrijkste wapen tegen terrorisme en extremisme. Oplettendheid van burgers en samenwerking tussen burgers en politie leidt tot een veilige samenleving.

 

Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/4272071/2016/03/30/Terreurexpert-Als-de-baard-eraf-gaat-wordt-het-link.dhtml

 

Heeft België extremisme onderschat?

Diverse Belgische terreurexperts hebben na de terreuraanslagen van dinsdag 22 maart 2016 aangegeven dat Belgische autoriteiten en intelligentiedienst de gevaren hebben onderschat van de radicale groepen in België. In België waren de raciale groepen waren al langer in beeld zoals bijvoorbeeld Sharia4Belgium, maar nooit waren er aanwijzingen voor terroristische aanslagen. De autoriteiten hebben ook niet eerder waarschuwingen afgegeven dat er aanwijzingen zijn voor aanslagen in België. Verslaggever en terreurdeskundige Bart Olmer geeft aan dat de kans veel kleiner is dat er ook terroristische aanslagen in Nederland omdat de sociale omstandigheden in België van de terreurverdachten anders zijn dan in Nederland. In Nederland is er meer betrokkenheid van de wijkagenten en instanties.

Na de aanslagen werd er al snel met de beschuldigende vingen naar de Belgische autoriteiten gewezen. Zij werden beschuldigd van een lakse houding en onvoldoende kennis en inzet om terrorisme in België te bestrijden. Maar is dit wel helemaal terecht? Belgische autoriteiten hebben na de aanslagen in Parijs meteen zeer ernstige veiligheidsmaatregelen genomen en er werden zelfs militairen ingezet. Onderzoek zal moeten uitwijzen of de Belgische instanties het gevaar van terrorisme inderdaad hebben onderschat. Het onderwerp van radicale islam was al langer een gespreksonderwerp in België maar er werd niet serieus genomen. Er zal nu ernstig moeten worden onderzocht hoe terroristische aanslagen kunnen worden voorkomen.

Bron: http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/buitenland/25459247/___Belgie_heeft_radicalen_onderschat___.html

Wanhoop bij vader van IS-strijder uit Leiden

Wanhoop bij vader van IS-strijder uit Leiden -finished-Mohamed-Nidalha

Mohamed Nidalha; vader van IS-strijder Reda

Veel jongeren die besluiten om zich aan te sluiten bij de IS en af te reizen naar de IS-gebieden laten vaak hun ouders in wanhoop achter. De ouders vrezen voor het leven van hun kind en voelen zich machteloos. Mohamed Nidalha vreest al anderhalf jaar voor het leven van zijn zoon Reda die zich heeft aangesloten bij de IS. Het verhaal van Reda Nidalha kent sterke overeenkomsten met verhalen van andere jongeren die zich hebben aangesloten bij de IS. De vader van Reda, Mohamed Nidalha, verteld zijn verhaal over zijn zoon in de AD. Reda Nidalha kreeg een normale opvoeding mee van zijn ouders maar heeft een moeilijke jeugd gehad. De ouders van Reda zijn gescheiden, op school ging het niet goed, een stageplaats kon hij niet krijgen, hij belandde in het criminele circuit en sloot zich vervolgens aan bij een criminele bende. Reda wilde de criminele bende verlaten maar werd bedreigd door zijn bendeleden om trouw te blijven. Reda vroeg zijn vader om hulp bij het verlaten van de crimimele bende, waardoor Reda naar zijn oom in Antwerpen werd gestuurd door zijn vader. In Antwerpen kwam Reda in aanraking met extremisten en radicale moslims. Reda was in het verleden niet bezig met religieuze zaken en leidde, volgens zijn vader, een vrij losbandig bestaan. In Antwerpen transformeerde hij in een extremist inclusief baard en lang gewaad. Anderhalf jaar geleden belde Reda Nidalha vanuit Istanbul met de boodschap dat hij zich zou aansluiten bij de IS om te strijden tegen misdaden tegen de islam.

De vader van Reda, Mohamed, is de wanhoop nabij en speurt bij iedere video of foto, gerelateerd aan de IS, naar zijn zoon. De vader van Reda heeft zich na het telefoontje gemeld bij de politie en de AIVD in de hoop dat deze instanties zijn zoon kunnen tegenhouden. Deze instanties konden helaas niets doen aangezien Reda op dat moment geen strafbaar feit had gepleegd. De vader van Reda is via social media nog sporadisch in contact met Reda, maar vreest voor de toekomst van zijn zoon.

Wanhoop bij vader van IS-strijder uit Leiden Reda-Nidalha-edit

Reda Nidalha; IS-strijder uit Leiden

Het verhaal van Reda Nidalha kent vele overeenkomsten met het verhaal van andere jongeren die radicaliseerden en zich hebben aangesloten bij de IS. Het profiel van een jong persoon met problemen in de jeugd dien beïnvloed worden door radicale personen of groeperingen in Europa en zich vervolgens aansluiten bij de IS. Stopextremisme pleit aan langer voor een vroege signalering van kwetsbare personen en de juiste begeleiding. Reda had in zijn criminele jeugd de juiste begeleiding moeten hebben van instanties waarbij Reda uit zijn criminele omgeving zou moeten worden gehaald. Na de eerste signalen van radicalisering, waarbij Reda een baard liet groeien en een lang gewaad begon te dragen, hadden de ouders al hulp moeten zoeken. Uiteraard is een baard en een lang gewaad geen direct probleem, maar als een persoon eerder een ander uiterlijk had dan is het wel een belangrijk signaal voor radicalisering. Let op de signalen en grijp tijdig in.

Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4214902/2015/12/28/Vader-huilt-om-zoon-bij-IS-Bij-elke-aanslag-ben-ik-bang.dhtml

Moeder aanslagpleger Parijs blij dat haar zoon geen slachtoffers heeft gemaakt

Bilal Hadfi

Bilal Hadfi

Fatima Hadfi, moeder van de dader Bilal Hadfi, heeft gisteren in een interview met Magreb TV een opvallende uitspraak gedaan. Bilal Hadfi heeft actief deelgenomen aan de aanslagen in Parijs op 13 november 2015. Hij heeft zichzelf met explosieven opgeblazen buiten het voetbalstadion Stade France tijdens de voetbalwedstrijd Frankrijk-Duitsland. Bilal Hadfi had met de zelfmoordaanslag geen dodelijke slachtoffers gemaakt. De moeder van de Bilal Hadfi is blij dat haar zoon geen dodelijke slachtoffer heeft gemaakt bij zijn terroristische acties. Zij heeft de radicalisering van haar zoon niet opgemerkt. De moeder werd zich pas bewust van de radicalisering toen zij gebeld werd door haar zoon Bilal Hadfi vanuit Syrië. Bilal had aan zijn moeder verteld dat hij zou afreizen naar Marokko, maar in plaats daarvan was hij afgereisd naar Syrië. De moeder was zich wel bewust van de emotionele problemen van haar zoon. De moeder geeft aan dat Bilal ontgoocheld was door de discriminatie die hij ervaarde in België. Hij zou vervolgens steeds meer onder invloed zijn geraakt van radicale moslims. Zijn radicalisering is door zijn school wel opgemerkt en is zelfs gemeld, maar de melding is niet verder gekomen dan de onderwijsadministratie Toen Bilal naar Syrie was vertrokken heeft de schooldirecteur een heel dossier over Bilal overhandigd aan de onderwijsadministratie. De onderwijsadministratie heeft vervolgens nagelaten de verantwoordelijke instanties zoals de politie te informeren over Bilal.

Het gerapporteerde gedrag van Bilal kent overeenkomsten met het profiel van andere jonge terroristen. Bilal was niet geïnteresseerd in de lesstof en was vaak afwezig van school. Hij was een eenling en was niet sociaal actief met uitzondering van sociale interacties met andere moslimjongeren op school. De radicalisering van Bilal werd duidelijk nadat hij de terroristische aanslag op het kantoor van Charlie Hebdo had toegejuicht. De leraren hebben vervolgens melding gemaakt van zijn radicale ideeën en gedrag. Justitie in België was niet geïnformeerd door de onderwijsadministratie. Als er adequaat gehandeld was dan hadden de acties van Bilal misschien voorkomen kunnen worden.

 

 

Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/37521/Terreurdreiging-Europa/article/detail/4215047/2015/12/28/Moeder-dader-Parijs-trots-dat-hij-geen-slachtoffers-maakte.dhtml

Nieuw onderzoek SCP: Overgrote deel Nederlandse moslims keurt jihadreis af!

Uit een onderzoek van het Sociaal Culturele Planbureau blijkt dat een overgrote meerderheid van de moslims in Nederland de reis naar IS-gebieden, door sommige mensen betiteld als jihadreis, en vechten voor de IS sterk afkeuren. Het onderzoek is door de SCP gehouden onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders met een islamitische achtergrond. Eerder onderzoek door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Forum kwam juist tot de conclusie dat Turkse Nederlanders juist positief waren ten opzichte van de IS. Het nieuwe onderzoek van het SCP geeft een duidelijk beeld van de mening van Turkse en Marokkaanse moslims in Nederlander ten opzichte van de IS. Het is een positief signaal dat uit het onderzoek van het SCP een beeld naar voren komt van afkeur jegens de IS.

Twijfelachtig onderzoek van Motivaction

Lodewijk_Asscher

Minister Lodewijk Asscher

Uit eerder onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction werd geconcludeerd dat een groot deel van de Turkse moslims in Nederland juist positief waren over de IS. Het onderzoek dat werd uitgevoerd door Motivation in opdracht van Forum werd met veel verbazing ontvangen. Het onderzoek ontving snel na bekendmaking al commentaar en kritiek van wetenschappers en onderzoekers. De resultaten van het onderzoek waren heel opmerkelijk, vanwege de hoge scoringsresultaten. Uit het onderzoek bleek dat tussen 80 en 90% van de respondenten een positieve mening hadden ten opzichte van de IS. Dit is een zeer hoog en opmerkelijk resultaat; volgens sommige onderzoekers zelfs een onmogelijk resultaat. Het onderzoek van Motivaction zorgde voor veel vragen van politici waaronder minister Lodewijk Asscher. Uiteindelijk heeft dit onderzoek ertoe geleid dat minister Lodewijk Asscher het SCP heeft ingeschakeld om goed onderzoek te verrichten naar de mening van moslims in Nederland ten opzichte van de IS. Het SCP heeft in het onderzoek geconcludeerd dat 1 op de 7 Turks-Nederlandse jongeren en 1 op de 9 Marokkaans-Nederlandse jongeren begrip heeft voor religieus geweld. Maar de mate van begrip is bij de groep wel beperkt. Een opmerkelijk resultaat van het onderzoek van het SCP is dat 10% van de autochtone respondenten begrip heeft voor moslimjongeren die zich aansluiten bij IS.

Identiteitsproblemen

Een ander belangrijk resultaat van het onderzoek van de SCP is dat moslimjongeren in Nederland kampen met identiteitsproblemen. Veel moslimjongeren voelen zich buitengesloten van de Nederlandse samenleving. Turkse en Marokkaanse jongeren zijn van mening dat zij niet als individu worden gezien maar als lid of onderdeel van een groep of religie. Zij voelen zich juist een individu omdat zij tot meerdere groepen kunnen worden gerekend. StopExtremisme geeft aan langere tijd aan dat moslimjongeren in Nederland een identiteitsprobleem hebben en dat onterecht worden weggezet als toekomstige terrorist. Deze groepen moeten ook meer worden betrokken bij de Nederlandse samenleving.

Bron: http://nos.nl/artikel/2075560-overgrote-deel-nederlandse-moslims-keurt-jihadreis-af.html

 

Derde terrorist aanslagen Parijs geïdentificeerd met hulp van moeder

De identificatie van de derde terrorist van de aanslagen in Parijs is gelukt met de hulp van de moeder. De moeder kreeg een SMS-bericht in het Engels met de boodschap dat haar zoon is gestorven als martelaar. De moeder schakelde meteen de politie in en leverde DNA-materiaal in van haar zoon. Aan de hand van het DNA-materiaal werd de derde dader van de aanslagen geïdentificeerd. De dader was in 2013 naar Syrië afgereisd en heeft daar waarschijnlijk trainingen gevolgd die hebben geleid tot de aanslagen. De geïdentificeerde dader van de aanslagen in Parijs

De derde terrorist van de aanslagen in Parijs

De derde terrorist van de aanslagen in Parijs

De oudere broer Karim (25) wordt momenteel vastgehouden door de politie nadat bekend is geworden dat hij ook naar Syrië was afgereisd. Het feit dat de moeder meteen medewerking heeft verleend aan de politie is een signaal dat de moeder het gedrag van haar zonen afkeurt. Het is wel het bekende verhaal van jonge islamitische personen in Europa die zich aansluiten bij een extremistische groep. Deze twee jonge personen passen zeer goed in het profiel van de hedendaagse moslimterrorist. Stopextremisme heeft al langer vastgesteld dat er kwetsbare jongeren in Europa zijn die ten prooi zullen vallen aan ronselaars van terreurgroepen. Jongeren moeten in een vroege stadium als potentieel prooi worden geïdentificeerd en begeleid om te voorkomen dat zijn uiteindelijk als terrorist zullen eindigen. Als men de geschiedenis van dit soort terroristen onderzoekt dan ziet men vaak een profiel waarbij een verdwaald persoon naar voren komt. Met een goede begeleiding hadden deze personen geholpen kunnen worden en het proces van radicalisering gestopt worden.

Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/37521/Terreurdreiging-Europa/article/detail/4204382/2015/12/09/Derde-terrorist-Bataclan-geidentificeerd-via-moeder.dhtml

Toename aan racistische incidenten in Nederland

Uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de Anne Frank Stichting is gebleken dat incidenten waarbij racisme een rol speelde met 26% is toegenomen. De onderzoekers geven aan dat racistische geweld vaak voorkomt uit escalaties van andere incidenten. Opvallend is dat de incidenten met een extreemrechtse achtergrond is toegenomen met 42%. Deze opvallende toename kan verklaard worden door de discussie rondom Zwarte Piet en de aandacht voor moslimextremisme en terroristische aanslagen. Het is geen verrassing dat het aantal moslim-gerelateerde racistische incidenten is gestegen.

Het onderzoek is interessant om te lezen. Het geeft een mooi beeld weer van de toename aan incidenten die gerelateerd zijn aan racisme met betrekking tot de islam. Het rapport geeft een toename weer in de grote steden en Gouda. Het is niet opvallende dat er in Gouda een toename aan racistische incidenten heeft plaatsgevonden met de discussie rondom de “supermoskee” in de stad. De data is verzameld over het jaar 2014. Het is goed mogelijk dat er het afgelopen jaar, 2015, een verdere toename zal plaatsvinden van racisme jegens moslims vanwege de aanslagen in België en Frankrijk.

Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4203111/2015/12/07/Aantal-racistische-incidenten-flink-toegenomen.dhtml

Bron: http://www.verwey-jonker.nl/doc/2015/Discriminatiecijfers%20Politie%202014.pdf

Assad: bombardementen op de IS zullen averecht werken

President Assad

President Assad

Syrische president Bashar Al Assad is van mening dat de aangekondigde bombardementen op IS een averechtse werking zullen hebben. Afgelopen week heeft de Britse Lagerhuis ingestemd met plannen om Britse gevechtsvliegtuigen in te zetten voor bombardementen tegen de IS. De Syrische president reageert nu op het besluit van de Britten voor bombardementen. Britse gevechtsvliegtuigen voerden, kort na het besluit van de Britse Lagerhuis, bombardementen uit op de olievelden die onder controle staan van de IS. De Britse premier David Cameron hoopt met de bombardementen steun te bieden aan de gematigde oppositie in Syrië. In een toespraak in het Lagerhuis heeft David Cameron duidelijk gemaakt dat de bombardementen op de IS geen steun is aan het regime van Assad. Hij wil alsnog dat de Syrische president Assad het veld ruimt zodat een nieuwe regering kan worden gevormd.

De IS zorgt voor veel problemen op zeer veel fronten. Het geweld in Syrië was in een eerder stadium beperkt tot Syrië waardoor Europa geen directe gevolgen ondervond van het geweld. De vluchtelingenstroom van veel Syriërs naar Europa en het Westen heeft ertoe geleid dat Europa en de VS moeten ingrijpen in Syrië. Het Westen wil ook ingrijpen om extremisme in het Westen te stoppen en extremisme in de IS-gebieden te bestrijden. Het politieke spel tussen het Westen en president Assad van Syrië zal nog wel voortduren zolang de IS aanwezig is in Syrië.

Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4202609/2015/12/06/Assad-bombardementen-op-IS-werken-averechts.dhtml

IS-gijzelaar Henin geeft nieuwe inzicht over IS

IS-gijzelaar Henin geeft nieuwe inzicht over IS - Nicolas Henin

Nicolas Henin na zijn vrijlating uit gijzeling

Nicolas Henin heeft in een interview met The Syria Campagne een nieuw inzicht gegeven in de strategie en werkwijze van de IS. Nicolas Henin is een Franse journalist die 10 maanden gevangen werd gehouden als gijzelaar van de IS. Tijdens zijn gijzeling is de Fransman in contact gekomen met een aantal bekende IS-aanhangers zoals Jihadi John en Mehdi Nemmouche, aanslagpleger Joods Museum Brussel, waardoor de Franse journalist een nieuwe inzicht heeft gekregen over IS. Nicolas Henin is juist van mening dat de IS-gebieden niet gebombardeerd moeten worden door NAVO-landen of Rusland. De oorlog tegen de IS zal niet worden gewonnen met wapens maar met het winnen van de publieke opinie van het Syrische en islamitische volk. Nicolas Henin geeft ook een opmerkelijke verklaring voor de recente aanslagen in Europa. Volgens de Franse journalist zijn de aanslagen een poging van de IS om meer verdeeldheid en racisme te creëren en de haat jegens moslims en of de Syrische vluchtelingen te vergroten.

De IS had andere verwachtingen met betrekking tot de vluchtelingenstroom naar Europa. De IS had verwacht dat de vluchtelingen zouden worden tegengehouden of tegengewerkt. De vluchtelingen zijn in bepaalde Europese landen tegengehouden en slecht behandeld, maar over het algemeen zijn de vluchtelingen goed geholpen. De relatief goede behandeling van de vluchtelingen, door Europese burgers en overheden, had de IS niet voorzien. De recente aanslag in Europa zijn, volgens Nicolas Henin, een poging van de IS om de publieke opinie in Europa te beïnvloeden.

Nicolas Henin geeft aan dat militair ingrijpen in het voordeel van de IS kan werken, omdat onschuldige mensen die getroffen worden door de bombardementen hun heil zullen zoeken bij de IS. De Franse journalist stelt een andere strategie voor met no-fly zones en meer beveiligde gebieden. Deze strategie zou moeten leiden tot meer veiligheid voor de bevolking en zou ook de vluchtelingencrisis in Europa moeten verminderen. Volgens Nicolas Henin moeten er gebieden komen waar de bevolking veilig zal zijn en niemand hen kan aanvallen. Nicolas Henin waarschuwt ook voor mogelijke steun aan Syrische president Assad. Het is verleidelijk om president Assad te steunen omdat de IS als grotere vijand wordt gezien, maar de IS is juist groot geworden onder het bewind van president Assad. De IS moet worden verslagen en het bewind van president Assad moet ten einde komen.

Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4201428/2015/12/04/Door-IS-gegijzelde-journalist-Luchtaanvallen-zijn-valstrik.dhtml

Franse politie doet onderzoek naar brein achter aanslagen in Parijs

Franse politie onderzoekt brein aanslagen in parijs - abdelhamid abaaoud

Terreurverdachte Abdelhamid Abaaoud

De grootschalige onderzoek van de Franse politie naar de aanslagen in Parijs van november 2015 heeft een nieuwe wending gemaakt. Kort na de aanslagen werd Abdelhamid Abaaoud gezien als het brein achter de aanslagen in Parijs, maar de vizier van de Franse politie richt zich nu op de Fransman Fabien Clain. De nieuwe verdachte wordt gezien als de echte meesterbrein achter de aanslagen in Parijs. De Fransman die geboren werd op het Franse eiland Reunion werd al eerder gelinkt aan terroristische activiteiten in Frankrijk. De verdachte had zich meer dan 15 jaar geleden bekeerd tot de islam en verhuisde in 2014 naar Syrië. Het is niet bekend of deze verdachte nog in Syrie is of dat hij teruggekeerd is naar Europa. Fabien Clain was een bekende van Abdelhamid Abaaoud en volgens recente informatie staat Fabien Clain hoger in de hiërarchie.

Franse politie onderzoekt brein aanslagen in parijs - Fabien Clain

Fabien Clain; mogelijke brein achter aanslagen Parijs

De ontwikkeling van Fabien Clain tot extremist vertoont veel overeenkomsten met andere bekeerlingen die radicaliseren na de bekering tot de islam. Personen die zich in een later stadium van hun leven bekeren tot de islam kunnen een hogere risico lopen om te radicaliseren. Bekeerlingen komen sneller lopen het risico sneller in contact te komen met radicalen en extremisten, omdat zij relatief meer actief bezig zijn met hun geloof dan de gemiddelde moslim. Ronselaars gebruiken deze kwetsbare personen omdat zij minder snel zullen opvallen in de Westerse wereld en goed gebruikt kunnen worden bij aanslagen. Bekeerlingen vertonen al snel uiterlijke signalen die overeenkomen met extremisten en radicalen zoals de kleding en de lange baard. Zij vallen in het begin van het radicaliseringsproces meer op dan de gemiddelde extremist met een Arabische uiterlijk. Maar op het moment dat er terroristische aanslagen moeten worden gepleegd nemen deze bekeerlingen vaak weer een Westerse uiterlijk aan. Deze groep personen vormen mogelijk een grotere gevaar doordat zij niet voldoen aan het stereotype van een terrorist.

De groep van de bekeerlingen is een interessante groep omdat zij vaak ook andere personen proberen te ronselen voor terroristische aanslagen of extremisme. Een groot voordeel van deze groep is dat zij extra opvallen als zij traditionele islamitische kleding gaan dragen en een baard laten staan. Op dat moment moeten zij de juiste begeleiding krijgen om ervoor te zorgen dat zij zich niet verder ontwikkelen in het proces van radicalisering en extremisme. Maar mogelijk is het op dat moment al te laat.

 

Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/37401/Aanslagen-Parijs-november-2015/article/detail/4198630/2015/11/30/Echte-brein-aanslagen-Parijs-wierf-al-jaren-voor-jihad.dhtml