Leden van Britse rechts-extremistische National Action planden terreuraanslagen

National Action tijdens demonstratie

Politie in Engeland heeft vandaag 4 mannen gearresteerd die worden gelinkt aan de verboden rechts-extremistische groep National Action. Opvallend detail is dat er onder de 4 arrestanten ook actieve militairen zijn gearresteerd. Deze 4 mannen werden gearresteerd op verdenking van het plannen en organiseren van terroristische aanslagen. De politie heeft in een verklaring gemeld dat de arrestaties het gevolg is van informatie van inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

 

Syrië-gangers bestaan voor 17% uit bekeerlingen

The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS)  heeft onderzoek gedaan naar de Syrië-gangers die na 2012 zijn gereisd naar de IS-gebieden in Syrië. Uit de data van dit onderzoek blijkt dat 17% van deze Syrië-gangers bekeerde Nederlanders zijn. Dit was een opmerkelijke constatering aangezien het een zorgwekkende gegeven is om de radicalisering van een bekeerde Nederlander. Uit eerdere publicaties omtrent dit onderzoek van de HCSS is al gebleken dat een hoog percentage van aanslagplegers een Marokkaanse achtergrond heeft en dat was ook een opvallend resultaat.

De HCSS heeft een database opgezet met 207 profielen van Nederlanders die zijn afgereisd naar de IS-gebieden.  Volgens de laatste cijfers van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zijn er 280 Nederlanders die van 2012 tot juni 2017 naar de conflictgebieden zijn vertrokken. Is het een verrassing dat 17% bekeerlingen zijn? Niet echt. Over het algemeen zijn bekeerde moslims veel strenger in hun geloofsbelijdenis  maar lopen hierdoor ook een groter risico op beïnvloeding door extremistische groeperingen  of ronselaars van terroristische groepen. Indirect speelt de psychische gesteldheid van een bekeerling ook een rol. Er moet immers een aanleiding zijn geweest waardoor een persoon zich bekeerd tot een bepaalde religie of een aanleiding waardoor een persoon meer behoefte heeft aan spiritualiteit.

Terreurangst in Nederland

Bestelbusje met gasflessen in Rotterdam

Woensdagavond is Nederland opgeschrikt door twee terreurdreigingen. In Rotterdam werd een verdachte bestelbusje met Spaans kenteken waargenomen. Het bestelbusje reed heen en weer en de chauffeur gedroeg zich zodoende verdacht genoeg om aangehouden te worden. Na de recente aanslagen in Spanje was het Spaanse kenteken van het bestelbusje extra motivatie om het bestelbusje te stoppen en te doorzoeken. De politie trof in het meerdere gasflessen aan waardoor er alarm werd geslagen en politie vreesde voor een mogelijke terroristische aanslag. Uiteindelijk bleek de chauffeur van het bestelbusje dronken was en daarom zo opvallend reed. De gasflessen bleken voor persoonlijk gebruik.

Woensdagavond kwam er nog een terroristische dreiging binnen bij de politie uit Noord-Brabant. Jimmy F., een student aan de hogeschool in Breda, zou via de mobiele berichtenservice-app Telegram een dreigement hebben geuit richting de Rockband Allah-Las. Deze rockband zou woensdagavond optreden in de Maassilo in Rotterdam maar moest door de terreurdreiging het optreden annuleren.  Mogelijk werd deze dreiging in verband gebracht met het bestelbusje en was zodoende een verhoogde alertheid in Rotterdam waardoor het bestelbusje is gestopt door de politie.

De twee terreurdreigingen zijn tijdig gestopt door het snelle handelen van de Nederlandse instanties. Er zullen mogelijk geluiden komen waarin de instanties worden beschuldigd dat zij overdreven hebben gereageerd. Zelfs al is dat het geval, de acties van de Nederlandse instanties zijn een goede oefening om alert te blijven en de protocollen in praktijk te implementeren. De effectieve acties zijn goed geweest voor de instanties en de veiligheid in Nederland.

Helft van aanslagplegers in Europa heeft een Marokkaanse achtergrond.

Het AD heeft een interessante artikel gepubliceerd met betrekking tot de etnische achtergrond van terroristen maar het artikel gaat helaas niet dieper in op het onderwerp. Mogelijk heeft de redacteur van het artikel belangrijke uitspraken van de geïnterviewde expert verwijderd of geen ruimte gelaten voor de context. In het artikel wordt de vraag gesteld waarom de aanslagplegers van de recente terroristische aanslagen in Europa vaak de Marokkaanse nationaliteit hebben. Het is inderdaad opvallend dat vele bekende aanslagplegers de Marokkaanse nationaliteit hebben maar het is wel te verklaren zoals in het artikel in mindere mate wordt gedaan.

Hoogleraar Edwin Bakker, Terrorisme en Contraterrorisme Universiteit Leiden, geeft in het artikel aan dat in de landen Nederland, België, Frankrijk en Spanje relatief de meeste uitreizigers de Marokkaanse nationaliteit hebben. In het Verenigd Koninkrijk hebben de uitreizigers voornamelijk een Pakistaans of Nigeriaans achtergrond. Met uitreizigers worden de mensen aangemerkt die afreizen naar de IS-gebieden. Het feit dat de uitreizigers vanuit West-Europa voornamelijk van Marokkaanse origine zijn is niet verwonderlijk als men meer inzicht heeft in de ontwikkeling en het ronselen van extremisten om terroristische aanslagen te plegen. In de landen Nederland, België, Frankrijk  en Spanje vormen de Marokkaanse bevolking vaak de onderklasse van de samenleving. Als gevolg kampt de Marokkaanse bevolking in deze landen met veel sociale problemen. Deze sociale problemen zorgen ervoor dat deze mensen vaak een gemakkelijke slachtoffer zijn voor ronselaars en extremistische groeperingen. In het Verenigd Koninkrijk vormen Pakistaanse en Nigeriaanse mensen de sociale onderklasse waardoor uit dit land weer relatief veel Pakistaanse en Nigeriaanse uitreizigers zijn. Hoogleraar Edwin Bakker maakt vervolgens in het artikel wel de fout door te stellen dat de Marokkaanse gemeenschap de verantwoordelijk voor de Marokkaanse terroristen moet nemen. Op het moment dat de Marokkaanse gemeenschap verantwoordelijkheid draagt voor deze Marokkaanse terroristen dan zullen zij definitief in verband worden gebracht met terrorisme.

De Belgische onderzoekster Ilke Adam geeft in het artikel een veel betere verklaring waarom veel terroristen een Marokkaanse achtergrond hebben. Ilke Adam merkt op dat de terroristen nu veel vaker “home grown” zijn; de terroristen zijn opgegroeid in Europa en plegen de terroristische aanslagen in Europa. Veel van deze terroristen zijn tweede generatie migranten die kampen met sociale problemen en uitsluiting in Europa. Het gevolg is dat deze terroristen kampen met identiteitsproblemen en andere sociale problemen zoals discriminatie. Er moet een ontwikkeling plaatsvinden waarbij dit soort immigrantengroepen zich veel meer betrokken voelen bij de samenleving in West-Europa en zich ook gaan identificeren als een Europeaan.

Het is inderdaad opvallend dat veel terroristen die aanslagen plegen in West-Europa vaak een Marokkaanse origine hebben maar is niet verwonderlijk. Zolang er mensen zijn die worden buitengesloten van de samenleving en sociaal geïsoleerd worden, zal er altijd een kans bestaan op geweld. Een goed voorbeeld is de schietpartij in de Amerikaanse stad Columbine, waarbij een kleine groep jongeren een aanslag pleegden op hun school. Vele medeleerlingen kwamen om het leven bij deze aanslag waarbij onschuldige leerlingen werden doodgeschoten. Achteraf bleek dat de daders zich buitengesloten voelden en jarenlang waren gepest. De ontwikkeling van de terrorist kent een soortgelijk proces, waarbij een persoon zich buitengesloten voelt en op zoek gaat naar een groep en een identiteit. Vervolgens wordt de groep en de identiteit ontzettend waardevol voor de persoon waardoor de persoon de groep  en identiteit met geweld zal verdedigen.

Bron: http://www.ad.nl/buitenland/helft-aanslagplegers-heeft-marokkaanse-achtergrond~a7216188/

StopExtremisme is terug!

Na een jaar lange afwezigheid is het project StopExtremisme weer hervat. De afgelopen tijd zijn er helaas veel incidenten geweest waardoor de strijd tegen extremisme moet worden geïntensiveerd. Wij zullen onze missie hervatten om extremisme een halt toe te roepen.

Goede samenwerking burgers en politie in Nederland tegen terrorisme

Afgelopen week is Nederland opgeschrikt door de arrestatie van een terreurverdachte in Rotterdam. De terreurverdachte, Anis B., was gevlucht uit Frankrijk en was van mening dat hij veilig was voor de politie en veiligheidsdiensten. Maar de terreurverdachte werd in de gaten gehouden door de veiligheidsinstanties en kon relatief snel worden aangehouden. De arrestatie van de terrorist in Rotterdam heeft voor opschudding gezorgd in de Rotterdamse wijk. Bewoners zijn geschrokken van het feit dat een terrorist zich schuil hield in de Rotterdamse wijk. De Nederlandse veiligheidsdiensten hebben met de arrestatie van de terrorist kordaat opgetreden en goed werk geleverd.

Baard eraf is een probleem - Rob de Wijk

Terrorisme-expert Rob de Wijk

Terrorisme-expert Rob de Wijk is onder de indruk van de kennis en de aanpak van de wijkagenten in Nederland bij de aanpak van terrorisme in Nederland. Rob van Wijk heeft in Frankrijk andere ervaringen opgedaan waarbij de agenten in de voorsteden en ‘banlieus’ slecht geïnformeerd waren over wat er precies speelt in de wijken. In Nederland hebben de wijkagenten en instanties meer informatie over wat er gebeurd in de wijken. Een belangrijk signaal is dat de buurtbewoners ook met deze instanties communiceren. Communicatie zorgt ervoor dat er geen afgesloten gemeenschappen worden gecreëerd zoals in de Brusselse en Parijse wijken. Samenwerking tussen burgers en veiligheidsdiensten kan ertoe leiden dat terrorisme wordt voorkomen en leven worden gered. De samenleving is daarbij de belangrijkste wapen tegen terrorisme en extremisme. Oplettendheid van burgers en samenwerking tussen burgers en politie leidt tot een veilige samenleving.

 

Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/4272071/2016/03/30/Terreurexpert-Als-de-baard-eraf-gaat-wordt-het-link.dhtml

 

Heeft België extremisme onderschat?

Diverse Belgische terreurexperts hebben na de terreuraanslagen van dinsdag 22 maart 2016 aangegeven dat Belgische autoriteiten en intelligentiedienst de gevaren hebben onderschat van de radicale groepen in België. In België waren de raciale groepen waren al langer in beeld zoals bijvoorbeeld Sharia4Belgium, maar nooit waren er aanwijzingen voor terroristische aanslagen. De autoriteiten hebben ook niet eerder waarschuwingen afgegeven dat er aanwijzingen zijn voor aanslagen in België. Verslaggever en terreurdeskundige Bart Olmer geeft aan dat de kans veel kleiner is dat er ook terroristische aanslagen in Nederland omdat de sociale omstandigheden in België van de terreurverdachten anders zijn dan in Nederland. In Nederland is er meer betrokkenheid van de wijkagenten en instanties.

Na de aanslagen werd er al snel met de beschuldigende vingen naar de Belgische autoriteiten gewezen. Zij werden beschuldigd van een lakse houding en onvoldoende kennis en inzet om terrorisme in België te bestrijden. Maar is dit wel helemaal terecht? Belgische autoriteiten hebben na de aanslagen in Parijs meteen zeer ernstige veiligheidsmaatregelen genomen en er werden zelfs militairen ingezet. Onderzoek zal moeten uitwijzen of de Belgische instanties het gevaar van terrorisme inderdaad hebben onderschat. Het onderwerp van radicale islam was al langer een gespreksonderwerp in België maar er werd niet serieus genomen. Er zal nu ernstig moeten worden onderzocht hoe terroristische aanslagen kunnen worden voorkomen.

Bron: http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/buitenland/25459247/___Belgie_heeft_radicalen_onderschat___.html

Wanhoop bij vader van IS-strijder uit Leiden

Wanhoop bij vader van IS-strijder uit Leiden -finished-Mohamed-Nidalha

Mohamed Nidalha; vader van IS-strijder Reda

Veel jongeren die besluiten om zich aan te sluiten bij de IS en af te reizen naar de IS-gebieden laten vaak hun ouders in wanhoop achter. De ouders vrezen voor het leven van hun kind en voelen zich machteloos. Mohamed Nidalha vreest al anderhalf jaar voor het leven van zijn zoon Reda die zich heeft aangesloten bij de IS. Het verhaal van Reda Nidalha kent sterke overeenkomsten met verhalen van andere jongeren die zich hebben aangesloten bij de IS. De vader van Reda, Mohamed Nidalha, verteld zijn verhaal over zijn zoon in de AD. Reda Nidalha kreeg een normale opvoeding mee van zijn ouders maar heeft een moeilijke jeugd gehad. De ouders van Reda zijn gescheiden, op school ging het niet goed, een stageplaats kon hij niet krijgen, hij belandde in het criminele circuit en sloot zich vervolgens aan bij een criminele bende. Reda wilde de criminele bende verlaten maar werd bedreigd door zijn bendeleden om trouw te blijven. Reda vroeg zijn vader om hulp bij het verlaten van de crimimele bende, waardoor Reda naar zijn oom in Antwerpen werd gestuurd door zijn vader. In Antwerpen kwam Reda in aanraking met extremisten en radicale moslims. Reda was in het verleden niet bezig met religieuze zaken en leidde, volgens zijn vader, een vrij losbandig bestaan. In Antwerpen transformeerde hij in een extremist inclusief baard en lang gewaad. Anderhalf jaar geleden belde Reda Nidalha vanuit Istanbul met de boodschap dat hij zich zou aansluiten bij de IS om te strijden tegen misdaden tegen de islam.

De vader van Reda, Mohamed, is de wanhoop nabij en speurt bij iedere video of foto, gerelateerd aan de IS, naar zijn zoon. De vader van Reda heeft zich na het telefoontje gemeld bij de politie en de AIVD in de hoop dat deze instanties zijn zoon kunnen tegenhouden. Deze instanties konden helaas niets doen aangezien Reda op dat moment geen strafbaar feit had gepleegd. De vader van Reda is via social media nog sporadisch in contact met Reda, maar vreest voor de toekomst van zijn zoon.

Wanhoop bij vader van IS-strijder uit Leiden Reda-Nidalha-edit

Reda Nidalha; IS-strijder uit Leiden

Het verhaal van Reda Nidalha kent vele overeenkomsten met het verhaal van andere jongeren die radicaliseerden en zich hebben aangesloten bij de IS. Het profiel van een jong persoon met problemen in de jeugd dien beïnvloed worden door radicale personen of groeperingen in Europa en zich vervolgens aansluiten bij de IS. Stopextremisme pleit aan langer voor een vroege signalering van kwetsbare personen en de juiste begeleiding. Reda had in zijn criminele jeugd de juiste begeleiding moeten hebben van instanties waarbij Reda uit zijn criminele omgeving zou moeten worden gehaald. Na de eerste signalen van radicalisering, waarbij Reda een baard liet groeien en een lang gewaad begon te dragen, hadden de ouders al hulp moeten zoeken. Uiteraard is een baard en een lang gewaad geen direct probleem, maar als een persoon eerder een ander uiterlijk had dan is het wel een belangrijk signaal voor radicalisering. Let op de signalen en grijp tijdig in.

Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4214902/2015/12/28/Vader-huilt-om-zoon-bij-IS-Bij-elke-aanslag-ben-ik-bang.dhtml

Moeder aanslagpleger Parijs blij dat haar zoon geen slachtoffers heeft gemaakt

Bilal Hadfi

Bilal Hadfi

Fatima Hadfi, moeder van de dader Bilal Hadfi, heeft gisteren in een interview met Magreb TV een opvallende uitspraak gedaan. Bilal Hadfi heeft actief deelgenomen aan de aanslagen in Parijs op 13 november 2015. Hij heeft zichzelf met explosieven opgeblazen buiten het voetbalstadion Stade France tijdens de voetbalwedstrijd Frankrijk-Duitsland. Bilal Hadfi had met de zelfmoordaanslag geen dodelijke slachtoffers gemaakt. De moeder van de Bilal Hadfi is blij dat haar zoon geen dodelijke slachtoffer heeft gemaakt bij zijn terroristische acties. Zij heeft de radicalisering van haar zoon niet opgemerkt. De moeder werd zich pas bewust van de radicalisering toen zij gebeld werd door haar zoon Bilal Hadfi vanuit Syrië. Bilal had aan zijn moeder verteld dat hij zou afreizen naar Marokko, maar in plaats daarvan was hij afgereisd naar Syrië. De moeder was zich wel bewust van de emotionele problemen van haar zoon. De moeder geeft aan dat Bilal ontgoocheld was door de discriminatie die hij ervaarde in België. Hij zou vervolgens steeds meer onder invloed zijn geraakt van radicale moslims. Zijn radicalisering is door zijn school wel opgemerkt en is zelfs gemeld, maar de melding is niet verder gekomen dan de onderwijsadministratie Toen Bilal naar Syrie was vertrokken heeft de schooldirecteur een heel dossier over Bilal overhandigd aan de onderwijsadministratie. De onderwijsadministratie heeft vervolgens nagelaten de verantwoordelijke instanties zoals de politie te informeren over Bilal.

Het gerapporteerde gedrag van Bilal kent overeenkomsten met het profiel van andere jonge terroristen. Bilal was niet geïnteresseerd in de lesstof en was vaak afwezig van school. Hij was een eenling en was niet sociaal actief met uitzondering van sociale interacties met andere moslimjongeren op school. De radicalisering van Bilal werd duidelijk nadat hij de terroristische aanslag op het kantoor van Charlie Hebdo had toegejuicht. De leraren hebben vervolgens melding gemaakt van zijn radicale ideeën en gedrag. Justitie in België was niet geïnformeerd door de onderwijsadministratie. Als er adequaat gehandeld was dan hadden de acties van Bilal misschien voorkomen kunnen worden.

 

 

Bron: http://www.ad.nl/ad/nl/37521/Terreurdreiging-Europa/article/detail/4215047/2015/12/28/Moeder-dader-Parijs-trots-dat-hij-geen-slachtoffers-maakte.dhtml

Nieuw onderzoek SCP: Overgrote deel Nederlandse moslims keurt jihadreis af!

Uit een onderzoek van het Sociaal Culturele Planbureau blijkt dat een overgrote meerderheid van de moslims in Nederland de reis naar IS-gebieden, door sommige mensen betiteld als jihadreis, en vechten voor de IS sterk afkeuren. Het onderzoek is door de SCP gehouden onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders met een islamitische achtergrond. Eerder onderzoek door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Forum kwam juist tot de conclusie dat Turkse Nederlanders juist positief waren ten opzichte van de IS. Het nieuwe onderzoek van het SCP geeft een duidelijk beeld van de mening van Turkse en Marokkaanse moslims in Nederlander ten opzichte van de IS. Het is een positief signaal dat uit het onderzoek van het SCP een beeld naar voren komt van afkeur jegens de IS.

Twijfelachtig onderzoek van Motivaction

Lodewijk_Asscher

Minister Lodewijk Asscher

Uit eerder onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction werd geconcludeerd dat een groot deel van de Turkse moslims in Nederland juist positief waren over de IS. Het onderzoek dat werd uitgevoerd door Motivation in opdracht van Forum werd met veel verbazing ontvangen. Het onderzoek ontving snel na bekendmaking al commentaar en kritiek van wetenschappers en onderzoekers. De resultaten van het onderzoek waren heel opmerkelijk, vanwege de hoge scoringsresultaten. Uit het onderzoek bleek dat tussen 80 en 90% van de respondenten een positieve mening hadden ten opzichte van de IS. Dit is een zeer hoog en opmerkelijk resultaat; volgens sommige onderzoekers zelfs een onmogelijk resultaat. Het onderzoek van Motivaction zorgde voor veel vragen van politici waaronder minister Lodewijk Asscher. Uiteindelijk heeft dit onderzoek ertoe geleid dat minister Lodewijk Asscher het SCP heeft ingeschakeld om goed onderzoek te verrichten naar de mening van moslims in Nederland ten opzichte van de IS. Het SCP heeft in het onderzoek geconcludeerd dat 1 op de 7 Turks-Nederlandse jongeren en 1 op de 9 Marokkaans-Nederlandse jongeren begrip heeft voor religieus geweld. Maar de mate van begrip is bij de groep wel beperkt. Een opmerkelijk resultaat van het onderzoek van het SCP is dat 10% van de autochtone respondenten begrip heeft voor moslimjongeren die zich aansluiten bij IS.

Identiteitsproblemen

Een ander belangrijk resultaat van het onderzoek van de SCP is dat moslimjongeren in Nederland kampen met identiteitsproblemen. Veel moslimjongeren voelen zich buitengesloten van de Nederlandse samenleving. Turkse en Marokkaanse jongeren zijn van mening dat zij niet als individu worden gezien maar als lid of onderdeel van een groep of religie. Zij voelen zich juist een individu omdat zij tot meerdere groepen kunnen worden gerekend. StopExtremisme geeft aan langere tijd aan dat moslimjongeren in Nederland een identiteitsprobleem hebben en dat onterecht worden weggezet als toekomstige terrorist. Deze groepen moeten ook meer worden betrokken bij de Nederlandse samenleving.

Bron: http://nos.nl/artikel/2075560-overgrote-deel-nederlandse-moslims-keurt-jihadreis-af.html